Zespół

W naszej pracy kładziemy nacisk na stały rozwój i doskonalenie zawodowe oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów. Mamy świadomość, że wyzwania rynkowe, nieustanne nowelizacje przepisów, tudzież procesy związane z implementacją prawa unijnego powodują, że nasza rola jako prawników staje się coraz ważniejsza, że Klienci oczekują od nas nie tylko wsparcia prawnego, ale de facto „partnerstwa w biznesie”. Wykonując czynności zawodowe stawiamy sobie wysoko poprzeczkę i nie boimy się wyzwań, w tym podejmujemy się prowadzenia spraw niestandardowych, o wysokim stopniu zawiłości. Kładziemy nacisk na to, aby świadczona przez nas pomoc prawna była wyczerpująca i w pełni zrozumiała, stąd staramy się w sposób przejrzysty nakreślać ryzyka i prezentować możliwe rozwiązania, tak aby Klient był w pełni świadomy swoich wyborów i ich konsekwencji. Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i uczestniczymy w postępowaniach przed sądami i urzędami na terenie całego kraju.

Radca prawny od 2004 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym banków i funduszy inwestycyjnych oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem całokształtu zagadnień z zakresu obrotu wierzytelnościami i dochodzenia wierzytelności oraz prawa rzeczowego, jak również w prawie budowlanym i w prawie pracy. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w skomplikowanych procesach sądowych. Na sali sądowej czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”. Wśród współpracowników i Klientów ma opinię perfekcjonistki, całkowicie angażującej się w prowadzone sprawy. Klienci mogą zawsze liczyć na jej wsparcie. Prywatnie miłośniczka Włoch i wszystkiego „co włoskie”, a w szczególności tamtejszej kuchni .

Radca prawny od 2011 roku. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i osób fizycznych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się sprawy z zakresu prawa handlowego oraz prawa cywilnego, w szczególności związane z obrotem i dochodzeniem wierzytelności, jak również prawem rzeczowym. Skutecznie wspiera Klientów w trudnych negocjacjach handlowych, jak również w przygotowywaniu kontraktów, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, tudzież umów zawieranych w trybie zamówień publicznych. Od lat, z powodzeniem dochodzi odszkodowań i zadośćuczynień, w szczególności za szkody na osobie i mieniu poniesione w wyniku kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych. Swój wolny czas najchętniej spędza, przy dobrym jedzeniu, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół .

Aplikant radcowski III roku. Cenny „nabytek” Kancelarii. Obowiązkowy i skrupulatny, wnikliwie analizuje zlecone mu problemy prawne. W pełni angażuje się w powierzone zadania, stanowiąc istotne wsparcie dla radców Kancelarii. Interesują go w szczególności zagadnienia związane z tworzeniem i obsługą korporacyjną spółek oraz procesy sądowe. Pozytywnie postrzegany przez Klientów oraz przez żeńską część administracji sądów i urzędów, co nie pozostaje bez wpływu na szybkość załatwiania spraw urzędowych. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, wykorzystując swoje zdolności organizacyjne i łatwość nawiązywania kontaktów. Lubi aktywnie spędzać wolny czas, w szczególności biorąc udział w wyprawach rowerowych i spływach kajakowych.